Last minute zájezdy Letenky Ukrajina další země

Obyvatelstvo na Ukrajině

Téměř 78% ze všech obyvatel Ukrajiny jsou Ukrajinci. V poměrně hojném počtu je zde zastoupena ruská menšina, která tvoří zhruba 17,3% obyvatel. V menším procentuálním zastoupení zde dále žijí Bělorusové, Moldavané, Bulhaři, Poláci a Maďaři. Skoro 69% obyvatel žije ve městech, což vypovídá o tom, že je tu stále zachován tradiční, venkovský způsob života. 60% obyvatel státu se hlásí k nějaké církvi. Nejrozšířenější je zde pravoslavná církev. V západních oblastech země převládá římskokatolické a řeckokatolické náboženství. Na jihu země, zejména pak na Krymu se můžeme setkat i s Islámem.