Last minute zájezdy Letenky Ukrajina další země

Turistické zajímavosti na Ukrajině

Jalta

Jalta je ukrajinské město nacházející se na Krymu na jižní Ukrajině, ležící na severním pobřeží Černého moře. Toto místo je taktéž označováno, jako perla Krymu. Jalta se rozkládá na cypřišovém pruhu, který se protíná mezi Krymskými horami a Černým mořem. Ze severu je horami chráněna proti větru, což znamená, že málokdy zde teplota v zimě klesne pod nulu a v letních měsících je tu vždy o něco tepleji než například v Kyjevě. Jalta představuje nejvýznamnější mořské lázně v zemi. Podnebí zde je příjemně teplé, středomořské. Celé město je obklopeno přenádhernou zelení, na ulicích i v parcích je možné spatřit palmy, magnólie, cypřiše, akáty, cedry a spousty dalších rostlin. Po celý rok je odtud možné vidět zasněžené vrcholky hor na severu. Na oblázkových plážích se lze koupat se od června do října.

Kyjev

Kyjev je hlavní město Ukrajiny, které se rozkládá na březích řeky Dněpr, kde žije téměř dva a tři čtvrtě milionu obyvatel. Kyjev je kulturní i hospodářské centrum země. Kyjev patří mezi města, která stojí za to navštívit. Stojí zde bezpočet pravoslavných chrámů a kostelů, rozlehlých náměstí s nejrůznějšími monumenty a pomníky. Dále je tu spousta parků a muzeí. Všechny pamětihodnosti ve městě jsou ukázkově opravené, zlaté kopule chrámů se blyští do dálky a malby na zdech září barvami.

Siněvirské jezero

Toto jezero je největším jezerem v Podkarpatské Rusi. Je dlouhé asi 500 metrů a hluboké kolem 20 metrů. Dominantou tohoto jezera jsou dva mohutné dřevěné sloupy, které jsou spojené a zastřešené. Na každém sloupu se nalézá dřevořezba, která souvisí s pověstmi o tom, jak jezero vzniklo. Na první dřevořezbě je znázorněna dívka jménem Sini a na té druhé chlapec jménem Vira. Odtud také vznikl název jezera. Pověst mluví o tom, že dívka Sini pocházela z velmi zámožné a vlivné rodiny. Tato dívka milovala chlapce Vira a on její city opětoval, protože však nepocházel z bohaté rodiny, tak byl trnem v oku jejím rodičům. Ti se rozhodli Vira sprovodit ze světa a nechali ho zabít. Pověst dále vypraví, že Vira na chlapcově hrobě plakala tak dlouho, až z jejích slz vzniklo jezero s otrůvkem uprostřed, která představuje jakousi mohylu Virova hrobu.

Kamenec Podolský

Kamenec Podolský patří mezi jedna z nejhezčích starobylých ukrajinských měst. Na okraji města stojí na skále jeden z nejstarších ukrajinských hradů, takzvaná Turecká pevnost. Hrad byl založen ve 14. století a dnes se v něm nachází historické muzeum. Ve městě se zachovala spousta památek, mezi které například patří stará radnice, katolický dóm a dominikánský kostel.