Last minute zájezdy Letenky Ukrajina další země

Ukrajina

Úvod o Ukrajině

Ukrajinská krajina je převážně rovinatá, s velice úrodnými půdami na Východoevropské rovině. Jen menší oblasti na jihu a na západě vyplňuje hornatina. Nesmírné nerostné bohatství představují ložiska černého uhlí, zemního plynu, železných a manganových rud a menší naleziště ropy. Jméno „Ukrajina“ v překladu znamená „pohraniční území“, označovalo zemi ležící mezi Ruskem, Polskem a někdejší Osmanskou říší. Tato země s úrodnou půdou, bohatými průmyslovými zdroji a přístupem k Černému moři byla po staletí předmětem dobyvačných válek. Samostatnost si udržela vždy jen po krátkou dobu. Ukrajina byla roku 1654 přičleněna k Rusku a svou nezávislost získala až v roce 1991.

Ukrajina nepředstavovala pouze obilnici Ruska, ale dokázala rozvinout i rozsáhlý průmysl, zejména v uhelné pánvi Donbasu.

Černomořské pobřeží a zvláště Krym přitahují milovníky letního slunce a vodních sportů. Černé moře zmírňuje protiklad studených zim a letního žáru, příznačný pro kontinentální vnitrozemí.

Ačkoliv země udržuje úzké vztahy s Ruskem, tak má vlastní měnu a tři čtvrtiny jejího obyvatelstva hovoří ukrajinsky.

Za 2. světové války byla většina země katastrofálně zničena. Nejvíce postižen byl Donbas a starobylé velkoměsto Kyjev, v němž zahynulo na 200 000 lidí a jehož centrum bylo srovnáno se zemí. Asi 90 km severně od Kyjeva leží Černobyl, kde roku 1986 došlo k havárii jaderné elektrárny. Radioaktivní spad zamořil velkou část země a dodnes představuje vážný zdravotní a hospodářský problém.

To důležité o Ukrajině

Rozloha: 603 700 km2

Počet obyvatel: 45 800 000

Hlavní město: Kyjev

Jazyky: ukrajinština, ruština, rumunština, maďarština, polština, běloruština

Měna: hřivna

Dnešní tipy na zájezdy na Ukrajinu